kontakt

 
 

 

CYKL SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH Z ZAKRESU KONTROLI
Wykaz niektórych szkoleń zrealizowanych na zamówienie przez MCDK
Miejsce Terminy Temat szkolenia
Warszawa, luty 2018 r. 2018.02.08

Rachunkowość budżetowa – zamknięcie roku 2017 oraz zmiany od 1 stycznia 2018 r.

więcej >>>

  2018.02.08

Funkcjonowanie CEIDG w 2018 roku.

więcej >>>

  2018.02.14 Aktualna problematyka rozgraniczeń i podziałów.

więcej >>>

  2018.02.15

Metodologia kontroli w administracji rządowej.

więcej >>>

  2018.02.21

Przeprowadzenie i dokumentowanie czynności dowodowych w postępowaniu kontrolnym.

więcej >>>

  2018.02.27

Praktyczne aspekty wdrożenia ochrony danych osobowych w świetle RODO.

więcej >>>

  2018.02.28

Przeprowadzanie postępowania kontrolnego w podmiotach leczniczych.

więcej >>>

Kraków, luty 2018 r. 2018.02.09

Funkcjonowanie CEIDG w 2018 roku.

więcej >>>

Warszawa, marzec 2018 r. 2018.03.07

Kontrola realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji.

więcej >>>

  2018.03.14

Przeprowadzanie kontroli wykorzystania środków krajowego funduszu szkoleniowego.

więcej >>>

  2018.03.21

Prawa i obowiązki stron w świetle ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, analiza wystąpienia pokontrolnego oraz formułowanie zastrzeżeń do ustaleń, uwag, ocen i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

więcej >>>

  2018.03.27

Zasady sporządzania projektu wystąpienia pokontrolnego, zaleceń pokontrolnych, rozpatrywanie zastrzeżeń do ustaleń i ocen w nim sformułowanych oraz wystąpienie pokontrolne.

więcej >>>

 
 

 

Łącza do listy szkoleń:

 

 Jesteś zainteresowany
ofertą naszych szkoleń?
Pobierz formularz zgłoszeniowy!
Masz wątpliwości? Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Zadaj pytanie!

 

 

 

 

Łącza do listy szkoleń:

Mazowieckie Centrum Doskonalenia Kadr


Biuro:
Al. Solidarności 72 lok 17
00-145 Warszawa
tel.: 022 636 94 26
fax: 022 831 54 69

email e-mail: biuro MCDK


| | zapisy | oferta | kontakt |
opyright Dorota Krzyzanowska, Studio Koan 2005' ostatnio uaktualnione 2018-01-26 11:28