kontakt

 
 

 

CYKL SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH Z ZAKRESU KONTROLI
Wykaz niektórych szkoleń zrealizowanych na zamówienie przez MCDK
Miejsce Terminy Temat szkolenia
Warszawa, styczeń 2019 r. 2019.01.29

Weryfikacja decyzji administracyjnych w trybach nadzwyczajnych.

więcej >>>

Warszawa, luty 2019 r. 2019.02.07

Specustawa – praktyczne stosowanie zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

więcej >>>

  2019.02.12

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji.

więcej >>>

  2019.02.13

Podstawowe zasady przeprowadzania kontroli przez jednostki samorządu terytorialnego.

więcej >>>

  2019.02.18

Najnowsze zmiany przepisów prawa w aspekcie funkcjonowania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości od 1 stycznia 2019 roku, ustawa o zarządzie sukcesyjnym a zezwolenia alkoholowe.

Aktualne zasady kontroli przedsiębiorców i ich zastosowanie w praktyce w 2019 roku.

Wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w pigułce - dla początkujących i dla zaawansowanych, zgodnie z aktualnymi przepisami KPA.

więcej >>>

  2019.02.27

Zasady sporządzania projektu wystąpienia pokontrolnego, rozpatrywanie zastrzeżeń do ustaleń i ocen w nim sformułowanych oraz wystąpienie pokontrolne.

więcej >>>

Warszawa, marzec 2019 r. 2019.03.20

Przeprowadzanie i dokumentowanie czynności dowodowych w postępowaniu kontrolnym.

więcej >>>

  2019.03.27

Postępowanie kontrolne w podmiotach leczniczych.

więcej >>>

Warszawa, kwiecień 2019 r. 2019.04.10

Tryb postępowania przy załatwianiu skarg, wniosków i petycji.

więcej >>>

 
 

 

Łącza do listy szkoleń:

 


Jesteś zainteresowany
ofertą naszych szkoleń?
Pobierz formularz zgłoszeniowy!
Masz wątpliwości? Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Zadaj pytanie!

 

Łącza do listy szkoleń:

Mazowieckie Centrum Doskonalenia Kadr


Biuro:
Al. Solidarności 72 lok 17
00-145 Warszawa
tel.: 022 636 94 26
fax: 022 831 54 69

email e-mail: biuro MCDK


| | zapisy | oferta | kontakt |
opyright Dorota Krzyzanowska, Studio Koan 2005' ostatnio uaktualnione 2019-01-18 13:23