kontakt

 
 

 

CYKL SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH Z ZAKRESU KONTROLI
Wykaz niektórych szkoleń zrealizowanych na zamówienie przez MCDK
Miejsce Terminy Temat szkolenia
Warszawa, marzec 2018 r. 2018.03.14

Przeprowadzanie kontroli wykorzystania środków krajowego funduszu szkoleniowego.

więcej >>>

  2018.03.14

Funkcjonowanie CEIDG w 2018 roku.

więcej >>>

  2018.03.21

Prawa i obowiązki stron w świetle ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, analiza wystąpienia pokontrolnego oraz formułowanie zastrzeżeń do ustaleń, uwag, ocen i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

więcej >>>

  2018.03.23

Rozliczanie i weryfikacja wynagrodzeń w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych.

więcej >>>

  2018.03.28

Zasady sporządzania projektu wystąpienia pokontrolnego, zaleceń pokontrolnych, rozpatrywanie zastrzeżeń do ustaleń i ocen w nim sformułowanych oraz wystąpienie pokontrolne.

więcej >>>

Warszawa, kwiecień 2018 r. 2018.04.09

Operat szacunkowy.

więcej >>>

 
 

 

Łącza do listy szkoleń:

 

 Jesteś zainteresowany
ofertą naszych szkoleń?
Pobierz formularz zgłoszeniowy!
Masz wątpliwości? Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Zadaj pytanie!

 

 

Łącza do listy szkoleń:

Mazowieckie Centrum Doskonalenia Kadr


Biuro:
Al. Solidarności 72 lok 17
00-145 Warszawa
tel.: 022 636 94 26
fax: 022 831 54 69

email e-mail: biuro MCDK


| | zapisy | oferta | kontakt |
opyright Dorota Krzyzanowska, Studio Koan 2005' ostatnio uaktualnione 2018-03-09 13:35